Aktivitet Dato Fremmøte
Dugnad 08.05.2021 11.30
Åpningsturnering 26.06.2021     11.30

Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen

02.07.2021  
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 03.07.2021  
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 04.07.2021  

Damedag

06.07.2021     11.30

Aksjonærmøte

15.07.2021      13.00

Slagkonkurranse

17.07.2021 11.30
Klubbmesterskap med klubbfest rett etter konkurransen 24.07.2021 11.30

Priser turneringer:
kr. 250,- for medlemmer, gratis for juniorer,

kr. 350,- for gjester.

Klubbmesterskapet er ikke åpent for gjester, annet enn i caddiefunksjon.