Aktivitet Dato Fremmøte
Dugnad 06.05.2017 11.00
Åpningsturnering 04.05.2017     11.00
Damedag 04.07.2017     11.00

Torsdagsmatch

06.07.2017  

Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen

07.07.2017  
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 08.07.2017  
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 09.07.2017  

Torsdagsmatch

Aksjonærmøte

13.07.2017     13.00

Torsdagsmatch Gumøy Golf 

Skjærgårdsturnering - Kragerø Golfpark

13.07.2017  
Torsdagsmatch 20.07.2017 12.00

Slagkonkurranse

22.07.2017 11.00
Gumøydagen - Besøk gården etter dagens golfrunde!! 25.07.2017 12.00
Torsdagsmatch 27.07.2017  
Klubbmesterskap med klubbfest rett etterkonkurransen 29.07.2017 11.00

Priser turneringer:
kr. 250,- for medlemmer, gratis for juniorer,

kr. 350,- for gjester.

Klubbmesterskapet er ikke åpent for gjester, annet enn i caddiefunksjon.