Aktivitet Dato Fremmøte
Dugnad 05.05.2018 11.00
Åpningsturnering 20.05.2018     11.00

Torsdagsmatch

05.07.2018  

Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen

06.07.2018  
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 07.07.2018  
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 08.07.2018  

Damedag

10.07.2018     11.00

Torsdagsmatch

12.07.2018     13.00

Torsdagsmatch

Aksjonærmøte

19.07.2018      13.00

Slagkonkurranse

21.07.2018 11.00
Gumøydagen - Besøk gården etter dagens golfrunde!! 24.07.2018 12.00
Torsdagsmatch 26.07.2018  
Klubbmesterskap med klubbfest rett etterkonkurransen 28.07.2018 11.00

Priser turneringer:
kr. 250,- for medlemmer, gratis for juniorer,

kr. 350,- for gjester.

Klubbmesterskapet er ikke åpent for gjester, annet enn i caddiefunksjon.