Aktivitet Dato Fremmøte
Dugnad 07.05.2022 11.30
Åpningsturnering 05.06.2022     11.30
Junoirturnering 02.07.2022     13.30
Damedag 05.07.2022     11.30

Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen

01.07.2022 14.00 
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 02.07.2022 14.00 
Pro Espen Hestø gir instruksjon på banen 03.07.2022 14.00 

Aksjonærmøte

14.07.2022     13.00

Slagkonkurranse

16.07.2022 11.30
Klubbmesterskap med klubbfest rett etter konkurransen 23.07.2021 11.30

Priser turneringer:
kr. 300,- for medlemmer,

kr. 150 for "yngre" og "eldre" juniorer

gratis for juniorer under 15 år

kr. 350,- for gjester.

 

Klubbmesterskapet:

Medlemmer - kr. 100,-

«Yngre» og «eldre» juniorer kr. 50,-

Juniorer 15 år og yngre - gratis

 

 

Klubbmesterskapet er ikke åpent for gjester, annet enn i caddiefunksjon.