Aksjonærinfo

Hei dere!

Under ligger årets dokumenter til nedlastning

Til alle aksjonærer i Gumøy Golf

 

Golf i Norge har hatt en kraftig oppsving i det siste og interessen for å spille på Gumøy er økende.

Sekretariatet har i løpet av våren fått flere henvendelser om kjøp av aksje enn vi har kunnet imøtekomme, da klubben nå er tom for egne aksjer.

Er det noen som sitter med én eller flere aksjer som ikke benyttes og som ønskes avhendet?  Det er antydet en pris på kr. 10 000 pr. aksje.  

Kan dette være av interesse, vennligst ta – helt uforpliktende – kontakt med sekretariatet eller styret.

Hei alle sammen

 

Vi trenger hjelpe fra alle spillere på Gumøy til å holde klubbhus og terrasse rent og ryddig.  

Det har vært stor pågang av spillere de siste ukene og mer blir det utover sommeren.  Det er hyggelig og sosialt at man setter seg ned etter endt runde og tar en pust i bakken og noe leskende i glasset.  Men rydd opp etter dere!

 

Skjøtsel av klubbhuset er ene og alene basert på frivillighet fra Huskomitéen og andre, og det legges ned en stor innsats for å sørge for hyggelige og ryddige omgivelser.   Dere kan bidra til denne frivilligheten ved å rydde opp etter dere og ta med søppel og tomgods hjem.  Det er ingen fast søppeltømming på klubbhuset og dette må også gjøres av frivillige.  Det dere har klart å bære opp til klubbhuset fra brygga, klarer dere sikkert også å ta med ned igjen!  Evt. glass og servise som benyttes skal vaskes og settes på plass.

 

Foreldre som har barn og ungdom som spiller på banen, vennligst gi denne beskjeden videre, med budskapet  «RYDD OPP ETTER DERE, MORA DERES JOBBER IKKE HER!»

 

Er det for øvrig noen som vet om noen som kunne tenke seg en sommerjobb med renhold av klubbhuset, vennligst ta kontakt med Huskomitéen v/Pål Rydning (prydning@online.no eller mob. 932 22 872).

 

Med vennlig hilsen

Gumøy Golf AS

Vertskapsordning.docx
Microsoft Word Document 14.5 KB
Årsregnskap 2021.pdf
Adobe Acrobat Document 160.0 KB
Årsberetning Gumøy Golf 20213670.docx
Microsoft Word Document 84.8 KB
Revisjonsberetning.pdf
Adobe Acrobat Document 97.1 KB
GF-protokoll signert.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Kontaktliste 2018 - oppslag.doc
Microsoft Word Document 86.5 KB
Innkalling til GF 2018 (002).docx
Microsoft Word Document 83.8 KB
Generalforamlingsprotokoll 2018 Gumøy Go
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Årsregnskap + årberetning 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB