Bilder fra årets damedag

Banevertskapsordning 2022

Det minnes om utsendt epost vedrørende banevertsekapsordning. Det er supert om alle leser og setter seg inn i dette, samt noterer seg hvilken dag man er satt opp på vakt. Se "Nyheter og skriv" - der ligger vedleggene fra eposten - om man ikke skulle ha de for hånden

Virtuelle gjestekort videreføres

Vi viderefører ordningen for spill med gjester, dvs det som tidligere var bruk av gjestekort.

Aksjonærer får samme antall «gjestekort» som tidligere – 5 stk pr. aksje – men disse vil være «virtuelle».

 

Det ligger i sakens natur at denne ordningen er basert på tillit til at aksjonærene følger lojalt opp om den. Det sparer oss masse administrativt - og det  virker som alle  er fornøyd med dette.

 

Det vil bli lagt ut en egen GJESTEBOK på klubbhuset, der «vertsspiller» (det være seg aksjonær, opsjonstaker, juniorspiller eller leietaker) skriver seg inn sammen med sin(e) gjest(er). 

Sekretariatet vil føre kontroll med forbruket av gjestespill, men «vertsspilleren» er selv ansvarlig for å beholde oversikt over hvor mange «gjestekort» som er brukt.  Går man tom, kan ytterligere «gjestekort» kjøpes ved å vippse til klubbens vipps-konto 56 74 08. 

Som tidligere, koster et «gjestekort» kr. 250,- for senior, og kr. 150,- for junior.

 

Vi håper at denne ordningen kan være enklere å håndtere for både aksjonærer og sekretariatet.  Er det spørsmål, er det bare å ta kontakt.

 

Gumøygolf med i Golfshot!

Gumøy Golf er nå listet på Golfshot, et program som enkelt kan lastes ned på iPhone og android telefoner. Lett å finne i App Store. Så godt som alle andre baner i Norge er også listet på Golfshot. Ved å bruke denne app’en kan man enkelt legge inn score for seg og resten av flight’en på mobil. Straks runden er avsluttet, kan man sende scorekort pr mail til alle spillerne. Og det er enkelt å se gjennom ens egne runder, selv om det ikke alltid er lystig lesing... Enkelt og anbefales! I første omgang er det bare scorekort som er lagt inn, men vi kan håpe at det kommer GPS applikasjon etterhvert, da kan man enkelt se avstand til hindere og til green.

Glemmekassen

Write a comment

Comments: 0